Moving Tex


"ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കില്‍ പാട്ട് സേവ് ചെയ്യാം" - ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടില്‍ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താല്‍ മതി അത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈലിലോ സേവ് ആകുന്നതാണ്.

ത - ന1. തരളിതരാവില്‍ മയങ്ങിയോ സൂര്യമാനസം ...

2. തളിരിട്ട കിനാക്കള്‍തന്‍ താമര മാലയാവാന്‍ വിളിച്ചിട്ടും വിളിച്ചി ...

3. തളിര്‍ വലയോ താമര വലയോ താലിപ്പൊന്‍ വലയോ ...

4. തങ്കഭസ്മക്കുറിയിട്ട തമ്പുരാട്ടി നിന്‍റെ തിങ്കളാഴ്ച നൊയമ്പിന്നു ...

5. തങ്കമനസ്സ് അമ്മമനസ്സ് മുറ്റത്തെ തുളസി പോലെ ഈ തിരുമുന്നില്‍ ...

6. തങ്കക്കിനാക്കള്‍ ഹൃദയേകി വനാന്തര ചന്ദ്രികയായോ നീ ...

7. തങ്കക്കിനാപ്പൊങ്കല്‍ തകില്‍ താളം പിടിക്കുമ്പോള്‍ അഴകെ ...

8. തങ്കത്തള താളം തെന്നി കാര്‍കൂന്തല്‍ കുളിര് ചിന്നി നീരണിയും ...

9. തങ്കത്തളികയില്‍ പോങ്കലുമായ് വന്ന തൈമാസ തമിഴ്‌ പെണ്ണെ ...

10. തങ്കത്താഴിക കുടമല്ല താരപഥത്തിലെ രഥമല്ല ചന്ദബിംമ്പം ...

11. തങ്കത്തിങ്കള്‍ കിളിയായ് കുറുകാം താറിത്തൂവല്‍ മെനയായ് ...

12. തങ്കത്തോണി തെന്മലയോരം കണ്ടേ പാലക്കൊമ്പില്‍ പാല്‍  ...

13. തത്തക തത്തക തത്തക തത്തക തത്തകളെത്തി തത്തും ...

14. തത്തമ്മ പേര് താഴമ്പൂ വീട് മുത്താരം ചൂടി മൂവന്തിപ്പെണ്ണ് ...

15. തന്നന്നം താനന്നം താളത്തിലാടി മന്ദാരക്കൊമ്പത്തൊരൂഞ്ഞാ ...

18. താലിപ്പൂ പീലിപ്പൂ താഴമ്പൂ ചൂടിവരും തളിരിളം താവളം കിളിയെ ...

19. താമരക്കണ്ണനുറങ്ങേണം കണ്ണും പൂട്ടിയുറങ്ങേണം അച്ഛനെപ്പോ ...

20. താമരക്കിളി പാടുന്നു തെയ്തകതോം താളിയോലകളാടുന്നു ...

21. താമരത്തുമ്പീ വാവാ താരാട്ട് പാടാന്‍ വാ താളം പിടിക്കാന്‍ വാ ...

22. താമരപ്പൂവ് നാണിച്ചു നിന്‍റെ തങ്കവിഗ്രഹം വിജയിച്ചു ...

23. താരകരൂപിണി നീയെന്നും എന്നുടെ ഭാവന രോമാഞ്ചമായിരി ...

24. താരകേ മിഴിയിതളില്‍ കണ്ണീരുമായ്‌ താഴെ തിരയുവതാരെ ...

25. താരനൂപുരം ചാര്‍ത്തി മൂകയാമം ശ്യാമപരിഭവം പെയ്തു മഞ്ഞു ...

26. താരമേ താരമേ നിന്നുടെ നാട്ടിലും തങ്കക്കിനാവുകളുണ്ടോ ...

27. താരാപഥം ചേതോഹരം പ്രേമാമൃതം പെയ്യുന്നിതാ നവമേഘമേ ...

28. താരും തളിരും മിഴി കൂപ്പി താഴെ ശാമാമ്പരത്തിന്‍ നിറമായി ...

29. താരം വാല്‍ക്കണ്ണാടി നോക്കി നിലാവണിഞ്ഞ രാവിലേതോ ...

30. താലിപ്പൂ പീലിപ്പൂ താഴമ്പൂ ചൂടിവരും തളിരിളം താവളം കിളിയെ ...

31. താലോലം പൈതല്‍ താലോലം താമരപ്പൂന്തൊട്ടിലിലാലോലം ...

32. താളമയഞ്ഞു ഗാനമപൂര്‍ണ്ണം തരളലയം താഴും രാഗധാര മന്ദം  ...

33. താളം തുള്ളും താരുണ്യമോ അനുരാഗ ദേവി നിന്‍ സൗന്ദര്യമോ ...

34. താളം മറന്ന താരാട്ട് കേട്ടെന്‍ തേങ്ങും മനസ്സിന്നൊരാന്ദോളനം ...

35. താളം ശ്രുതിലയ താളം രാഗം അനുപമ രാഗം സ്വപ്നം സുഖമൊരു ...

36. താഴമ്പൂ മണമുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയില്‍ തനിച്ചിരുന്നുറങ്ങുന്ന ...

37. താഴമ്പൂ മുടിമുടിച്ചു പതിനെട്ട് മുഴം ചേല ഞൊറിഞ്ഞുടുത്ത് ...

38. താഴ്വാരം മണ്‍പൂവേ തീയ്‌ കായും പെണ്‍പൂവേ മൂടല്‍മഞ്ഞു ...

39. തിര നുരയും ചുരുള്‍ മുടിയില്‍ സാഗര സൗന്ദര്യം തിരി തെളിയും ...

40. തിരയും തീരവും ചുംബിച്ചുറങ്ങി കരിവളകള്‍ വീണുറങ്ങി ...

41. തിരിയെരിയുന്നൊരു സൂര്യന്‍ ദൂരെ തിരയുടെ തേങ്ങലില്‍ ...

42. തിരുനെല്ലി കാട് പൂത്തു തിന തിന്നാന്‍ കിളിയിറങ്ങി കിളി  ...

43. തിരുവാതിര തിര നോക്കിയ മിഴിവാര്‍ന്നൊരു ഗ്രാമം കസവാട ...

44.  തിങ്കളേ പൂത്തിങ്കളെ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതെ ഇവള്‍ക്കൊരു ...

45. തീയിലുരുക്കി തൃത്തകിടാക്കി ചേലൊത്തൊരു മാല തീര്‍ക്കാ  ... 

46. തീരം തേടും ഓളം പ്രേമഗീതങ്ങള്‍ തന്നു ഈണം ചേര്‍ത്ത് ...

47. തുലാവര്‍ഷമേഘമൊരു പുണ്യതീര്‍ത്ഥം തുളസിപ്പൂ കുന്നൊരു ...

48. തുറന്നിട്ട ജാലകങ്ങള്‍ അടച്ചോട്ടെ തൂവല്‍ക്കിടക്ക വിരിച്ചോട്ടെ ...

49. തുമ്പയും തുളസിയും കുടമുല്ലപ്പൂവും തൊഴുകയ്യായി വിരിയണ ...

51. തുമ്പിക്കല്യാണത്തിനു വന്നെത്തിയ തുമ്പികളില്‍ തുമ്പക്കൊ ...

52. തുമ്പിപ്പെണ്ണേ വാ വാ തുമ്പച്ചോട്ടില്‍ വാ വാ ഇളവെയില്‍ ...

53. തുള്ളിക്കൊരുകുടം പേമാരി ഉള്ളിലൊരുകുടം പേമാരി ...

54. തൂ മഞ്ഞിന്‍തുള്ളി തൂവല്‍ തേടും മിന്നാമ്മിന്നി നിന്നെയൊന്നു ...

55. തൂ മഞ്ഞിന്‍ നെഞ്ചിലൊതുങ്ങി മുന്നാഴിക്കനവ്‌ തേനോലും ...

56. തൂവല്‍ വിണ്ണിന്‍ മാറില്‍ തൂവി മാരിക്കാറിന്‍ മാനസ രാഗം  ...

57. തെയ്യാട്ടം ധമനികളില്‍ മനസ്സില്‍ രതോത്സവം തളിരുകള്‍ ...

58. തേടുവതേതൊരു ദേവപദം തേടുവതേതൊരു ബ്രഹ്മപദം ...

59. തേനും വയമ്പും നാവില്‍ തൂകും വാനമ്പാടി രാഗം ശ്രീരാഗം ...

60. തേവാരം നോല്‍ക്കുന്നുണ്ടേ അകലെയകലെ മുകില് തനതന്നാ ...

61. തേങ്ങും ഹൃദയം മൂടും ഇരുളില്‍ പൊലിയുന്ന നാളങ്ങള്‍ ...

62. തൈമാവിന്‍ തണലില്‍ തളിരുണ്ണും മൈനേ വരിനെല്ലിന്‍ ...

63. തൊഴുകൈ കൂപ്പിയുണരും നെയ്‌വിളക്കിന്‍ പ്രഭകളില്‍  ...

64. തൊഴുതു മടങ്ങും സന്ധ്യയുമേതോ വീഥിയില്‍ മറയുന്നു  ...

65. തൊട്ടു തൊട്ടില്ല തൊട്ടു തൊട്ടില്ല മൊട്ടിട്ടുവല്ലോ മേലാകെ മൊട്ടു ...

66. തോണിപ്പാട്ടും പാടിപ്പാടി ദൂരെപ്പോണോരെ ആരും കാണാ  ...

67. ദലമര്‍മ്മരം ദലമര്‍മ്മരം ഒരു വര്‍ഷ ബിന്ദുവില്‍ അലിയുക ...

68. ദാദാസാഹിബ് വരുന്നേ വഴി മാറിക്കോ ...

69. ദീനദയാലോ രാമാ ജയ സീതാ വല്ലഭ രാമാ ...

70. ദീപം കയ്യില്‍ സന്ധ്യാ ദീപം... ദീപം കണ്ണില്‍ താരാ ദീപം ...

71. ദുഖങ്ങള്‍ക്കിന്ന് ഞാന്‍ അവധി കൊടുത്തു സ്വര്‍ഗത്തില്‍ ....

72. ദൂരെ ഒരു താരം താഴെയൊരു താരം ...

73. ദൂരെ കരളിലുരുകുമൊരു കദന കന്മദ ...

74. ദൂരെ കിഴക്കുദിക്കും മാണിക്കചെമ്പഴുക്ക ...

75. ദൂരെ ദൂരെ ദൂരത്തായി നമ്മള്‍ നില്‍ക്കും ...

76. ദൂരെ ദൂരെ ദൂരെ ഏതോ തീരം തേടി തേടി യാത്ര അനന്തമാം ...

77. ദൂരെ ദൂരെ സാഗരം തേടി പോക്കുവെയില്‍ പൊന്‍നാളം ...

78. ദൂരെ പുഴയുടെ പാട്ടായി നിന്നെ ഞാന്‍ കാത്തു നിന്നു ...

79. ദൂരെ മാമലയില്‍ പൂത്തൊരു ചെമ്പകത്തിന്‍ പൂവാകെ നുള്ളി ...

80. ദേവ കന്യക സൂര്യതമ്പുരു മീട്ടുന്നു സ്നേഹ കോകിലം ഗായത്രി ...

81. ദേവദാരു പൂത്ത നാളൊരു ദേവകുമാരിയെ കണ്ടു ഞാന്‍ ...

82. ദേവദാരു പൂത്തു എന്‍ മനസിന്‍ താഴ്വരയില്‍ ...

83. ദേവദുംദുഭി സാന്ദ്രലയം ദിവ്യ വിഭാദ സോപാന സാന്ദ്രലയം ...

84. ദേവദൂതര്‍ പാടി സ്നേഹദൂതര്‍ പാടി ...

85. ദേവ ലോക രഥവുമായി തെന്നലെ തെന്നലെ തെന്നലേ തേടി ...

86. ദേവ സഭാതലം രാഗിലമാകുവാന്‍ നാദമയൂഖമേ സ്വാഗതം ...

87. ദേവ സംഗീതം നീയല്ലേ ദേവി വരൂ വരൂ ...

88. ദേവാംഗണങ്ങള്‍ കയ്യൊഴിഞ്ഞ താരകം ...

89. ദേവാംഗനേ ദേവസുന്ദരീ സ്നേഹാര്‍ദ്രയാം ഗോപകന്യകേ ഈ ...

90. ദേവികെ നിന്‍ മെയ്യില്‍ വാസന്തം ...

91. ദേവീ... ആത്മരാഗമേകാന്‍ കന്യാവനിയില്‍ ...

92. ദേവീ എന്നും നീയെന്‍ സ്വന്തം നീയെന്‍ ...

93. ദേവീ നിന്‍ ചിരിയില്‍ കുളിരോ പാലൊളിയോ അനുദിനം ...

94. ദേവീക്ഷേത്ര നടയില്‍ ദീപാരാധന വേളയില്‍ ദീപസ്തംഭം ...

95. ദൈവം തന്ന വീട് വീഥി എനിക്ക് നിന്‍റെ ഊര് ഏത് സ്വന്ത ...

96. ദും ദും ദും ദുംദുഭി നാദം നാദം നാദം ദേവ ദുംദുഭീ തന്‍ വര്‍ഷ ...

97. ദ്വാദശിയില്‍ മണി ദ്വീപിക തെളിഞ്ഞു ...

98. ധ്വനി തരംഗ തരളം പദ മൃതുല മധുര ചലനം ...

99. നഗരം നഗരം മഹാസാഗരം മഹാസാഗരം കളിയും ചിരിയും ...

100. നഗുമോ ഹോമുഗനലെ നീനാജാലി ...

101. നദികളില്‍ സുന്ദരി യമുനാ യമുനാ യമുനാ സഖികളില്‍ ...

102. നനഞ്ഞ നേരിയ പട്ടുറുമാല്‍ സുവര്‍ണ്ണ നൂലിലെ അക്ഷരങ്ങള്‍ ...

103. നവകാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു ശംഖാഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു നാളിന ...

104. നഷ്ട സ്വര്‍ഗങ്ങളെ നിങ്ങളെനിക്കൊരു ദുഃഖ സിംഹാസനം ...

105. നള ദമയന്തി കഥയിലെ അരയന്നം പോലെ ...

106. നക്ഷത്ര ചൂഡാമണികള്‍ ചാര്‍ത്തിയ നര്‍ത്തകി യക്ഷ നര്‍ത്തകി ...

107. നക്ഷത്ര കിന്നരന്മാര്‍ വിരുന്നു വന്നു നവരത്ന ചിത്ര വേദി ...

108. നക്ഷത്ര ദീപങ്ങള്‍ തിളങ്ങി നവരാത്രി മണ്ഡപമൊരുങ്ങി രാജധാ ...

109. നന്ദ സുതാവര തവ ജനനം വൃന്ദാവന ശുഭ പുളിനം ചിന്തകളി ...

110. നന്ദി ആരോട് ഞാന്‍ ചൊല്ലേണ്ടു ഭൂമിയില്‍ വന്നവതാരമെടു ...

111. നല്ല മുത്തശ്ശിയമ്മ ചൊല്ലുന്ന പൊന്നരയനായി ഞാന്‍ പൊന്നര ...

112. നല്ലൊരു നാളെ ഞങ്ങള്‍ക്കായി തന്നുപോയവരെ ...

113. നാഥാ നീ വരും കാലൊച്ച കേള്‍ക്കുവാന്‍ കാതോര്‍ത്ത്‌  ഞാനി ...

114. നാദ രൂപിണി ശങ്കരി പാഹിമാം പാഹിമാം ...

115. നാദസ്വരം കേട്ടോ മംഗള മേളം മായിത്തുടി കേട്ടോ നന്തുണി ...

116. നാദങ്ങളായി നീ വരൂ രാഗങ്ങളായി തേന്‍ തരൂ പ്രിയകരമൊരു ...

117. നാടന്‍ പാട്ടിലെ മൈന നാടോടി പാട്ടിലെ മൈന ...

119. നാടോടി പാട്ടിന്‍റെ നാഴൂരി പാലുണ്ട് നല്ലോമല്‍ കാവുമുണ്ട് ...

120. നാണമാവുന്നു മേനി നോവുന്നു എന്‍റെ കൈകള്‍ നിന്നെ മൂടു ...

121. നാളീകേരത്തിന്‍റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നാടിയിഴങ്ങരി മണ്ണുണ്ട് ...

122. നിത്യ വിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയമേ നിന്‍ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ...

123. നിനക്കെന്‍റെ മനസിലെ മലരിട്ട വസന്തത്തിന്‍ മഴവില്ല് മെനഞ്ഞ് ...

124. നിലാവിന്‍ ഗീതം പാടാന്‍ ആതിരാ പൂവായ് വിരിയാന്‍ ...

125. നിലാവിന്‍റെ നീല ഭസ്മക്കുറിയണിഞ്ഞവളെ കാതിലോല  ...

126. നിലാവും കിനാവും തളിര്‍ക്കുന്ന രാവില്‍ ഒലീവിന്‍ മരച്ചോ  ...

127. നിലാവേ മായുമോ കിനാവും നോവുമായ്‌ ...

128. നിശയുടെ ചിറകില്‍ നീ വന്നു രോമാഞ്ചം നല്‍കുന്നു ശ്രുതി ...

129. നിശാഗന്ധി പൂത്തു കിനാ മഞ്ഞ് പെയ്തു നിലാ കായലായി ...

130. നിശാ സുരഭികള്‍ വസന്ത സേനകള്‍ നടനമാടാന്‍ വരികയോ ...

131. നിശീഥിനി നിശീഥിനി നീലക്കടലാസില്‍ നീ കുറിച്ചൊരു പ്രേമ ...

132. നിഴലായ്‌ ഒഴുകിവരും ഞാന്‍ യാമങ്ങള്‍ തോറും കൊതി തീരു ...

133. നിറകുടം തുളുമ്പി നിന്റെ തിരുമുഖം തിളങ്ങി നിലാവേ ...

134. നിറമേഴും തുന്നിച്ചേര്‍ക്കും സ്വപ്നക്കൂട്ടില്‍ ചേക്കേറും മോഹ ...

135. നിറ യൗവനത്തിന്റെ വെയിലസ്തമിക്കുന്നു നിഴലായി നീ മടങ്ങു ...

136. നിറങ്ങളേ പാടൂ കളമിതിലെഴുതിയ ദിവ്യാനുരാഗ ...

137. നിറങ്ങള്‍ തന്‍ നൃത്തം ഒഴിഞ്ഞൊരീ മണ്ണില്‍ മറഞ്ഞ  ...

138. നിന്നേ പുണരാന്‍ നീട്ടിയ കൈകളില്‍ വേദനയോ ...

139. നിന്‍റെ കണ്ണില്‍ വിരുന്ന് വന്നു നീല സാഗര വീചികള്‍ ...

140. നിന്‍റെ മിഴിമുന കൊണ്ടെന്റെ നെഞ്ചിലൊരു ബെല്ലേ ബെല്ലേ ...

141. നീ എന്‍ സര്‍ഗ സൗന്ദര്യമേ നീ എന്‍ സത്യ  സംഗീതമേ ...

142. നീ എന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ടു നീ എന്‍റെ മാനസം കണ്ടു ...

143. നീ ഒരു മിന്നലായ് എങ്ങോ മറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഗാനമായ്‌ പിമ്പേ ...

144. നീ നിറയൂ ജീവനില്‍ പുളകമായി ഞാന്‍ പാടിടാം ഗാനമായി ...

145. നീ മധു പകരൂ മലര്‍ ചൊരിയൂ അനുരാഗ പൗര്‍ണമിയെ നീ ...

146. നീയറിഞ്ഞോ നീലക്കുഴലി നിന്നെ വിളിക്കുന്നു മാനസം ...

147. നീയുറങ്ങിയോ നിലാവേ മഴനിലാവേ പെയ്തിറങ്ങി വാ തുളുമ്പും ...

148. നീയും നിന്‍റെ കിളിക്കൊഞ്ചലും നാണം കൊണ്ട രതി ഭാവവും ...

149. നീയെന്‍ കിനാവോ പൂവോ നിലാവേ രാഗം തുളുമ്പും ...

150. നീയെന്‍റെ പാട്ടില്‍ ശ്രീരാഗമായി മാറോട് ചേരും മണ്‍വീണയായ് ...

151. നീരാടുവാന്‍ നിളയില്‍ നീരാടുവാന്‍ നീയെന്തേ വൈകിവന്നു ...

152. നീരാളിപ്പെണ്ണിന്‍റെ ആരാരും കാണാത്ത നീലക്കല്‍ക്കൊട്ടാരം ...

153. നീല ജലാശയത്തില്‍ ഹംസങ്ങള്‍ നീരാടും പൂങ്കുളത്തില്‍ ...

154. നീലരാവിലിന്നു നിന്‍റെ താരഹാരമിളകി സോമബിംബ ...

155. നീലനിലാവേ നീ കേഴുകയാണോ നീറുകയാണോ നിന്‍ നെഞ്ച ...

156. നീലനിലാവൊരു തോണി അരയന്നച്ചിറകുള്ള തോണി ...

157. നീലമല പൂങ്കുയിലേ നീ കൂടെ പോരുന്നോ നിന്‍ ചിരിയാല്‍ ...

158. നീലവാന ചോലയില്‍ നീന്തിടുന്ന ചന്ദ്രികേ ...

159. നീല വേനലില്‍ രാഗ കോകിലെ അലയൂ നീ അലയൂ ...

160. നീലക്കടമ്പുകളില്‍ നീലക്കന്‍പീലികളില്‍ ഏതപൂര്‍വ ചാരുത ...

161. നീലക്കുയിലെ ചൊല്ലു മാരിക്കിളിയെ ചൊല്ലു നീയെന്‍റെ മാരനെ ...

162. നീലക്കുറിഞ്ഞികള്‍ പൂക്കുന്ന വീഥിയില്‍ നിന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ...

163. നീലത്തടാകങ്ങളോ സഖീ നിന്‍ നീല നയനങ്ങളോ ...

164. നീലാകാശം തിലകക്കുറി ചാര്‍ത്തിയൊരുങ്ങിയ പെണ്ണ് ...

165. നീലാമ്പര പൂക്കള്‍ തോരണം ചാര്‍ത്തുന്ന നീലത്തഴച്ചുരുള്‍ ...

166. നീലാമ്പുജങ്ങള്‍ വിടര്‍ന്നു നീഹാരവിന്ദായദാക്ഷിയെ തേടി ...

167. നീലാഞ്ജന പൂവിന്‍ താലട്ടൂഞ്ഞാലില്‍ തേവാരം നല്‍കുമീ ...

168. നീ വരൂ കാവ്യദേവതേ നീലയാമിനി തീരഭൂമിയില്‍ നീറുമെന്‍ ...

169. നീ വിടപറയുമ്പോള്‍ സൂര്യഹൃദയം പിടയുന്നു ...

170. നീ വിണ്‍ പൂ പോല്‍ ഇതളായി തെളിയും വരമായി നിറമായി ...

171. നീ സ്വരമായി ശ്രുതിയായി വിരിയും ഒരു പ്രേമ ഗാനമാണോ നീ ...

172. നീര്‍മിഴിപ്പീലിയില്‍ നീര്‍മണി തുളുമ്പി നീയെന്‍ അരികില്‍ ...

173. നീര്‍ക്കിളീ നീന്തിവാ ഈ കളിര്‍ പൊയ്കയില്‍ കണ്‍ചിമ്മി നിന്നു ...

174. നീര്‍പ്പളുങ്കുകള്‍ ചിതറി വീഴുമീ നിമിഷ സാഗരം ശാന്തമാ ...

175. നുകരാത്ത പൂവോ മാമ്പൂവോ നുള്ളാത്ത തളിരോ തേന്‍  ...

176. നുണക്കുഴി കവിളില്‍ നഖചിത്രമെഴുതും താരേ താരേ ഒളികണ്‍ ...

177. നെറ്റിമേലെ പോട്ടിട്ടാലും തഞ്ചാവൂര്‍ പട്ടുചുറ്റി പൂ വച്ചാലും ...

178. നെറ്റിയില്‍ പൂവുള്ള സ്വര്‍ണ ചിറകുള്ള പക്ഷി നീ പാടാത്ത ...

179. നീ വരൂ വനദേവതേ ഏകന്‍ ഞാന്‍ എന്നോമലേ ഏകാന്തം ...


180. നേരം മങ്ങിയ നേരം ശിശിരം കോരി ചൊരിയും കുളിരില്‍ ...

181. നോവുമിടനെഞ്ചില്‍ നിറ ശോകലയഭാവം വിങ്ങുമിരുള്‍ മൂടും ...


29 comments:

 1. നന്നായിരിക്കുന്നു..... അഭിനന്ദനങ്ങൾ

  ReplyDelete
 2. നന്ദി

  ReplyDelete
 3. ഗംഭീരം..

  ReplyDelete
 4. Excellent brother....
  It is a treasure...
  Thank you....

  ReplyDelete
 5. എന്നെന്നും ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ

  ReplyDelete
 6. nee varoo vanadevathe film agninilavu

  ReplyDelete
 7. pls send the Song: Tharapadham Chedoharam.....
  Movie: Anashwaram (1991)

  ReplyDelete
 8. താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ..

  താമരയും സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ (ചോക്‌ലേറ്റ്)

  തപ്പോ തപ്പോ തട്ടിൻപുറത്തൊരു (എന്റെ വീട് അപ്പൂന്റേം )

  ReplyDelete
 9. പതിമൂന്നിന് ശേഷം പതിനാലു വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു.

  ReplyDelete
 10. നിലവേ നിലവേ ...ചട്ടക്കാരി സോങ് അപ് ലോഡ് ചെയ്യുമോ

  ReplyDelete
 11. nee oru puzha yayi thazhukumbool njan..... song kandillaaa

  ReplyDelete
 12. അനുരാഗി എന്ന സിനിമയിലെ "ഏകാന്തതെ നീയും അനുരാഗി " എന്ന ഗാനം ഉൾപ്പെടുത്തുമോ?

  ReplyDelete
 13. നിനക്കായ് തോഴി പുനർജനിക്കാം
  Upload ചെയ്യുമോ

  ReplyDelete
 14. Wonderful collection. Kudos.
  But the first one in this category, "Thalaritha Raavil Mayangiyo" cannot be downloaded. It says, this song is not available. Please look into it, and upload.

  ReplyDelete
 15. Great collection. Good effort. But some songs like Item 50 - "Thumbi va.." cannot be downloaded. Gives a remark "Not found." Please look into it, and upload.

  ReplyDelete
 16. Similarly item 59 - Thenum Vayambum is not available. Please upload

  ReplyDelete
 17. Item No.142 - "Nee ente prarthana kettu" is originally sung by Sister Sheila in the film Kattu Vithachavan. However, what is uploaded here is sung by some unknown male singer. Appreciate if you could replace it with the original song. Thanks you.

  ReplyDelete
 18. 157 and 158 are same song. 157 may be deleted.

  ReplyDelete